Vanedannende medicin

Afhængighedsskabende medicin

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af recepter på afhængighedsskabende medicin kun kan foregå ved en fremmødekonsultation. Det betyder, at recepter på sovemedicin, beroligende medicin, stærk smertestillende medicin og centralstimulerende midler ( behandling af ADHD ) IKKE kan fornys via telefon eller hjemmesiden.

Langtidsbivirkninger af vanedannende medicin er svimmelhed og døsighed, der kan medføre faldtendens. Desuden hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, forvirring og demenslignende tilstande. Der kan opstå abstinenser, specielt i form af uro, angst og søvnløshed ved brat ophør, hvorfor nedtrapning af behandling bør foregå i samråd med lægen.

Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale doser for de enkelte præparater. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen nedlægger forbud mod bilkørsel, så længe behandlingen pågår.

Får du afhængighedsskabende medicin skal du sammen med din faste læge lave en behandlingsplan/plan for fremtidige recepter, evt. drøfte udtrapning.

Folder vedrørende vanedannende medicin.

Vejledning fra Sundhedsstyrelsen.